Over ons

Over Stichting Op-Nieuw.

 

Missie

Stichting Op – Nieuw / 2wieleracademie is een organisatie die diensten verleent op het gebied van Sociale Activering, praktijkschoolgerichte opleidingen en intensieve begeleiding met als hoofddoel fietsenmaker. Daarnaast bieden wij ook opleidingsplaatsen richting verkoop / winkelmedewerker en catering. Voor alle genoemde opleidingen beschikken wij ook over de benodigde leerbedrijf certificaten. Missie, passie en integriteit zijn gebundeld om mensen gedurende het traject betere kansen en vooruitzichten te bieden om deel te nemen aan de arbeidsmarkt. Daarom begeleidt Stichting Op – Nieuw / 2wieleracademie mensen die hierbij extra begeleiding en ondersteuning nodig hebben en op termijn samen te zoeken naar passend werk met als uiteindelijk doel het bereiken van een duurzame en structurele werkhervatting. Ons uitgangspunt is dat een ieder op zijn / haar niveau moet en mag participeren in onze maatschappij. Dat wij streven naar betaalde arbeid vanuit de gedachte dat dit ook anno nu het meest gewaardeerd wordt door werkgever, werknemer en overheid.

Visie

Stichting Op – Nieuw / 2wieleracademie onderscheidt zich door een kwalitatieve dienstverlening, waarbij betrokkenheid, integriteit en resultaat voorop staan. Stichting Op – Nieuw / 2wieleracademie werkt vanuit de filosofie dat ieder mens over kwaliteiten en vaardigheden beschikt die zijn in te zetten en /of kunnen aansluiten op de vraag van de arbeidsmarkt. In ieder mens kan zowel een “toptalent” als een “poor performer” schuilen. Dit laatste proberen wij inzichtelijk te maken door middel van een directe, praktische en persoonsgerichte aanpak, waarbij de cliënt centraal staat, met als resultaat dat hij / zij wil en kan veranderen.Door de cliënt centraal te stellen, kan hij / zij precies die begeleiding krijgen die hij / zij het meest nodig heeft en zal de ondersteuning die aangeboden wordt maximaal zijn.

Doel van organisatie

Stichting Op – Nieuw / 2wieleracademie wil iedereen een kans geven op een passende plek op de arbeidsmarkt, ook mensen die hierbij een extra steun nodig hebben. Om dit te kunnen bereiken is het van belang om bij de deelnemers veranderingen te kunnen bewerkstelligen op het gebied van zelfvertrouwen, houding en gedrag en het inzichtelijk maken van de bij de deelnemers aanwezige kwaliteiten en (arbeidsmarkt) vaardigheden en op welke wijze deze zijn in te zetten bij het vinden en behouden van betaalde arbeid, doorgroeimogelijkheden en persoonlijke ontwikkeling. Verder zal de deelnemer mede door de begeleiding en ondersteuning vertrouwen en inzicht verkrijgen en keuzes durven en kunnen maken om de korte – en lange termijn doelstellingen te realiseren, waaronder het vinden van een werkomgeving die zoveel mogelijk aansluit bij de persoonlijke wensen.

Werkwijze

Het team van Stichting Op – Nieuw / 2wieleracademie bestaat uit kwalitatief hoogwaardige en betrokken specialisten die jarenlang ervaring met de doelgroep hebben opgedaan met trajecten richting: arbeidsintegratie, sociale activering, training /opleiding en coaching. Missie, passie en integriteit in combinatie met onze kwalitatieve dienstverlening, waarbij betrokkenheid, de cliënt en het resultaat voorop staan. Wij zijn tenslotte een leerwerkbedrijf (mobiliteit en voertuigen, detailhandel, horeca / catering en welzijn) dat plaats én kansen biedt aan (kwetsbare) jonge mensen en volwassenen die een duwtje in de juiste richting kunnen gebruiken.

Samenwerking

Om betere en positievere resultaten te kunnen behalen achten wij samenwerking met diverse organisaties als zeer belangrijk.
Organisaties en Instellingen waar wij mee samenwerken zijn:
UWV;
2WielerAcademie;
2Wielerij B.V.;
Re-integratie / jobcoaching Work4u2 B.V.;
Philadelphia Zorg
Innovam
Swapfiets
GGZ etc.