Missie en visie

Stichting Op–Nieuw/2wieleracademie is een bijzondere organisatie die diensten verleent op het gebied van Sociale Activering, praktijkschoolgerichte opleidingen en intensieve begeleiding met als hoofddoel opleiding tot bijvoorbeeld fietsenmaker. Hierbij stellen ook als doel dat onze deelnemers meer zelfvertrouwen en gevoel van eigenwaarde ontwikkelen. Voor alle genoemde opleidingen beschikken wij ook over de benodigde leerbedrijf certificaten. Missie, passie en integriteit zijn gebundeld om mensen gedurende het traject betere kansen en vooruitzichten te bieden om deel te nemen aan de arbeidsmarkt. Daarom begeleiden wij mensen die hierbij extra ondersteuning nodig hebben en op termijn samen te zoeken naar passend werk met als uiteindelijk doel het bereiken van een duurzame en structurele werkhervatting. Ons uitgangspunt is dat een ieder op zijn/haar niveau moet en mag participeren in onze maatschappij. Dat wij streven naar betaalde arbeid vanuit de gedachte dat dit ook anno nu het meest gewaardeerd wordt door werkgever, werknemer en overheid.

 

Stichting Op–Nieuw/2wieleracademie onderscheidt zich door een kwalitatieve dienstverlening, waarbij betrokkenheid, integriteit en resultaat voorop staan. Wij werken vanuit de filosofie dat ieder mens over kwaliteiten en vaardigheden beschikt die zijn in te zetten en/of kunnen aansluiten op de vraag van de arbeidsmarkt. In ieder mens kan zowel een “toptalent” als een “potentiële mislukkeling” schuilen. Dit laatste proberen wij inzichtelijk te maken door middel van een directe, praktische en persoonsgerichte aanpak, waarbij de cliënt centraal staat, met als resultaat dat hij/zij wil en kan veranderen. Door de cliënt centraal te stellen, kan hij/zij precies die begeleiding krijgen die hij/zij het meest nodig heeft en zal de ondersteuning die aangeboden wordt maximaal zijn.