Missie en visie

Stichting Op–Nieuw / 2Wieleracademie is een bijzondere organisatie die diensten verleent op het gebied van Sociale Activering, praktijkschoolgerichte opleidingen en intensieve begeleiding met als hoofddoel fietsenmaker. Lees hier meer over onze missie en visie.

Doel en werkwijze

Stichting Op–Nieuw / 2Wieleracademie wil mensen een kans geven op een passende plek op de arbeidsmarkt, ook mensen die hierbij een extra steun nodig hebben. Hoe we dat doen lees je hier.  

Samenwerking

Om betere en positievere resultaten te kunnen behalen achten wij samenwerking met diverse organisaties als zeer belangrijk.
Hier vindt je een overzicht van organisaties en Instellingen waar wij mee samenwerken. 

Op-Nieuw in de media

lees hier over onze berichten in de media