Samenwerking 

Om betere en positievere resultaten te kunnen behalen achten wij samenwerking met diverse organisaties als zeer belangrijk.

Een overzicht van organisaties en Instellingen waar wij mee samenwerken:

UWV

Re-integratie / jobcoaching Work4u2 B.V.

Philadelphia Zorg;

Innovam;

Reclassering;

Schakenbosch;

Patijnenburg;